Wykorzystujemy dane satelitarne i lotnicze

Rolnictwo precyzyjne

Teledetekcja satelitarna i lotnicza

Nowoczesne technologie

Spółka

Opracowujemy dane dla rolnictwa precyzyjnego,

firm ubezpieczeniowych oraz firm nawozowych.

Spółka powstała jako spin-off projektu ASAP współfinansowanego przez

Europejską Agencję Kosmiczną od 2014r.

Aplikacja

Podstawowym produktem spółki jest aplikacji Agro-Assistant, której zadaniem jest innowacyjne wykorzystanie danych satelitarnych w procesie zarządzania produkcją rolną, celem osiągnięcia lepszych wyników tj. zwiększenia plonu i zmniejszenia kosztów.

Platforma Agro Assistant

Platforma Agro-Assistant korzysta z doświadczeń i wiedzy budowlanej zespołu spcecjalistów od 2014 r. Nasze produkty oparte o dane satelitarne zostały zweryfikowane w terenie, a ich skuteczność została potwierdzona przez naszych partnerów i niezależnych użytkowników.

Zadania

Zadaniem Agro-Assistant jest dostarczenie komplementarnego narzędzia do zarządzania produkcją rolną głównie w dużych gospodarstwach, ale także dla jednostek administracji publicznej, sektora ubezpieczeniowego itp.

Sustainable Innovation sp. z o.o.

Św Jerzego 24, 61-546 Poznań, Polska